Опитування

Чому Ви обрали ветеринарний технікум?
 

Пошук по сайту

Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті

Статистика


Яндекс цитирования Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Практика – це найдієвіший засіб виховання таких якостей молодого спеціаліста як:

  • уміння раціонально використовувати робочий час;
  • уміння грамотно і правильно використовувати устаткування, інструменти;
  • формування навичок творчого ставлення до праці;
  • економне використання матеріалів, інструментів;
  • застосування сучасних методів праці, які підвищують її продуктивність;
  • дотримання загальної трудової і технологічної дисципліни;
  • дотримання виробничої культури праці;
  • уміння працювати в колективі та з колективом.
У роботі спеціалістів ветеринарної медицини важливе місце посідають уміння та здатність використовувати знання в умовах, що постійно змінюються, в практичній діяльності. Спеціаліст повинен уміти планувати свою роботу, приймати оперативні рішення на основі аналізу ситуацій, що склалися, контролювати хід і наслідки своєї праці. Професія лікаря ветеринарної медицини потребує оволодіння специфічними уміннями.
І уміння, і навички формуються в процесі діяльності. Для вироблення навичок необхідне багаторазове повторення дії: вправи, тренування. Формування умінь відбувається в процесі виконання студентами відповідних завдань: розрахунків, аналізу ситуацій тощо. Тому навчальними планами передбачено використовувати близько 40% навчального часу на практичне навчання. З цією метою в технікумі добре організовано проведення навчальної, ординаторської, технологічної та переддипломної практик.

Навчальна практика в Компаніївському технікумі ветеринарної медицини проводиться в навчальних кабінетах, лабораторіях, манежах клініки технікуму, на молочно-товарній фермі та свинотоварному комплексі ВСК «Колос».
Завдання навчальної практики – ознайомлення студентів з специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально професійних та спеціальних дисциплін, оволодіння робітничими професіями в галузі ветеринарії.
Навчальна практика для студентів є вступом у їх майбутню практичну діяльність, початком трудової біографії. Переступаючи поріг лабораторії чи манежу, студенти потрапляють у незвичний для них світ. Тут багато нового й цікавого, що вражає їх уяву.
Така практика проводиться концентровано після вивчення всього необхідного теоретичного матеріалу, а також шляхом чергування з теоретичним матеріалом. Для одночасного заняття студентів групи ділять на підгрупи по 12-15 осіб. Навчальна практика з дисципліни проводиться як шестигодинне заняття на певному робочому місці. Керівництво даною практикою здійснюється викладачами спеціальних дисциплін.


Ординаторська практика займає важливе місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини і являється підгрунтям для технологічної і переддипломної практик.
Ординаторська практика здатна психологічно налаштувати студента на економічно-матеріальні переваги практичної діяльності спеціаліста ветеринарної медицини, мобілізувати пізнавальну активність студентів.
Практика спрямована на закріплення, систематизацію, удосконалення практичних умінь і навичок при проведенні лікувально-профілактичних заходів, набуття навичок організаторської роботи, ознайомлення з економічними аспектами обраної спеціальності.
Ординаторську практику студенти технікуму проходять в господарствах, які забезпечують виконання програми практики, в навчально-виробничій клініці навчального закладу, в приватному секторі.
Безпосереднє керівництво та контроль за виконанням програми ординаторської практики студентами здійснює лікар-ординатор навчально-виробничої клініки.

 

Проходження ординаторської практики студентами ІІІ курсу у фермерському господарстві с.Іванівка Кіровоградського району

 

Проведення лікувальної та профілактичної роботи в приватному секторі с.Федорівка Кіровоградського району


Виробнича технологічна практика проводиться в умовах виробництва, де буде працювати майбутній спеціаліст. Саме в умовах виробництва на етапі технологічної практики започатковується те головне, що в майбутньому визначає студента як спеціаліста, безпосереднього організатора і керівника дорученої йому ділянки роботи.
Головним завданням технологічної практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, в організаціях, господарствах, установах з виробничим процесом, відпрацювання вмінь і навичок з робітничих професій та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду.
Керують такою практикою викладачі спеціальних дисциплін.
Традиційно в технікумі перед проходженням технологічної практики проводиться науково-практична конференція, де студенти мають можливість показати свої вміння і навички виконання тих чи інших технологічних процесів, свою професійну готовність до роботи на виробництві. На такі конференції запрошуються спеціалісти з районних управлінь ветеринарної медицини, які діляться з студентами досвідом та новинками в галузі ветеринарної медицини.
По закінченні практики студенти складають звіти і отримують виробничі характеристики, які здають у навчальний заклад.
За результатами практики проходить захист звітів.


Професійна практика є завершальним етапом навчання в технікумі.
Основними завданнями переддипломної практики є набуття студентами умінь організаторської роботи на виробництві, в господарстві, узагальнення і закріплення професійних умінь і навичок, ознайомлення з економікою господарства.
Керівництво виробничою переддипломною практикою здійснюють викладачі спеціальних дисциплін та провідні спеціалісти виробництва.
Після закінчення терміну практики студенти звітуються про виконання програми практики та індивідуальних завдань.